Ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp lần thứ 6 Đại Hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu

(VOV5) - Điểm nhấn cho chuỗi sự kiện trong ngày làm việc thứ 2 của GEF 6 là Phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54 (bắt đầu từ ngày 24/6 đến ngày 26/6/2018).

Bước sang ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp lần thứ 6, Đại Hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu (GEF 6) diễn ra từ ngày 23/6 đến 29/6 tại thành phố Đà Nẵng, ngày 24/6, Ban tổ chức tổ chức nhiều sự kiện quan trọng. Điểm nhấn cho chuỗi sự kiện trong ngày làm việc thứ 2 của GEF 6 là Phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54 (bắt đầu từ ngày 24/6 đến ngày 26/6/2018).

Phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54 được tổ chức nhằm xem xét chính sách đồng tài trợ được cập nhật; tăng cường sự hợp tác của GEF; kế hoạch và ngân sách trong năm 2019 của GEF; Chương trình làm việc; thỏa thuận thực hiện Chương trình tài trợ nhỏ cho GEF chu kỳ 7 và các thỏa thuận thực hiện Chương trình hỗ trợ quốc gia cho GEF chu kỳ 7.

Cũng trong ngày làm việc thứ 2, cũng diễn ra các sự kiện bên lề nhằm trao đổi các vấn đề quan trọng toàn cầu như lương thực, môi trường, biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu suy thoái đất; Chiến lược hệ thống lương thực và khái niệm dây chuyền lạnh để tăng cường tính chống chịu với biến đổi khí hậu; Tăng cường năng lực quốc gia để đáp ứng yêu cầu về minh bạch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác