Phát động giải thưởng Bảo Sơn 2019

(VOV5) - Giải thưởng Bảo Sơn 2019 xét trao thưởng cho 5 lĩnh vực: văn học, phát triển kinh tế bền vững, xóa đói giảm nghèo, y - dược học và cải cách giáo dục và đào tạo. 

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Sơn phát động giải thưởng Bảo Sơn lần thứ 8 năm 2019. Giải thưởng Bảo Sơn do Tập đoàn Bảo Sơn và Quỹ giáo dục Bảo Sơn do Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo trợ, đồng tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả sở hữu các sáng chế, công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng có kết quả, đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.

Phát động giải thưởng Bảo Sơn 2019 - ảnh 1 Quang cảnh lễ phát động giải thưởng Bảo Sơn 2019. năm 2019.

Giải thưởng Bảo Sơn 2019 xét trao thưởng cho 5 lĩnh vực: văn học, phát triển kinh tế bền vững, xóa đói giảm nghèo, y - dược học và cải cách giáo dục và đào tạo. Mỗi lĩnh vực sẽ lựa chọn 1 công trình xuất sắc trao giải với tiền thưởng là 50000 USD. Năm 2019, giải thưởng Bảo Sơn có nét mới là mở rộng xét trao thưởng cho các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sáng chế đã áp dụng hiệu quả trong cuộc sống. Ban tổ chức Giải thưởng Bảo Sơn 2019 nhận hồ sơ đăng ký tham gia giải từ 1/5 đến 30/9/2019. Giải thưởng Bảo Sơn được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2011.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác