Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

(VOV5) - Từ nay tới năm 2020, Chương trình sẽ thực hiện tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm.

Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 - ảnh 1

Sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ trang trí ở làng Thủy Lập, Thừa Thiên Huế - Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP), được thực hiện trên phạm vi cả nước. 

Theo đó, từ nay tới năm 2020, Chương trình sẽ thực hiện tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm; củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp; triển khai thực hiện từ 8 đến 10 mô hình làng văn hóa du lịch; củng cố, kiện toàn tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia OCOP; phấn đấu phát triển mới khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia OCOP.

Nguồn vốn ngân sách sẽ hỗ trợ một phần, bao gồm: Ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn khuyến công, khuyến nông, các nguồn vốn lồng ghép khác của Trung ương và địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác