Phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Macao

(VOV5) - Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phía Việt Nam và phía Macao tổ chức triển khai Hiệp định.

Chính phủ vừa phê duyệt "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macao của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập".

Phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Macao - ảnh 1 Ảnh minh họa - Ảnh: Investopedia

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phía Việt Nam và phía Macao tổ chức triển khai Hiệp định.

Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại, công bố và lưu chiểu Hiệp định theo quy định.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác