Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực năm 2017

(VOV5) -Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực năm 2017 với chủ đề "Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái".

Chiều 14/11, tại huyện Bảo Thắng, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực năm 2017 (từ ngày 15/11 đến 15/12) với chủ đề "Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái", .

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực năm 2017 - ảnh 1Lào Cai phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực (Đài PT và TH Lào Cai)

Để triển khai có hiệu quả tháng hành động, tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao trình độ, năng lực, nhận thức về giới, bình đẳng giới và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới trong mọi tầng lớp từ công chức, viên chức, người lao động đến toàn thể nhân dân.

Cùng ngày, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017, với chủ đề "Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái".

Dịp này, tỉnh Hậu Giang tổ chức những hoạt động trọng tâm như: Tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp, hoạt động của tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hành động.

Qua đó nhằm thay đổi tích cực và sâu rộng nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân cùng chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011-2020. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác