Thành phố Hồ Chí Minh tích cực triển khai các nội dung trong đề án xây dựng đô thị thông minh

(VOV5) - 4 “trụ cột” để xây dựng thành công đô thị thông minh là xây dựng Trung tâm cơ sở dữ liệu dùng chung, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm nghiên cứu mô phỏng và Công ty cổ phần an toàn thông tin. 

Năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai các hạng mục quan trọng trong Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), chiều 27/12. 

Năm qua, Ủy ban nhân dân thành phố và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã xác định 4 “trụ cột” để xây dựng thành công đô thị thông minh là xây dựng Trung tâm cơ sở dữ liệu dùng chung (bao gồm dữ liệu về thông tin hành chính, dữ liệu về đất đai, dữ liệu về dân cư, doanh nghiệp…), Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm nghiên cứu mô phỏng và Công ty cổ phần an toàn thông tin.

Để thực hiện các hạng mục trên, năm 2018 Thành phố tiếp tục hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong việc xây dựng khung kiến trúc tham chiếu về đô thị thông minh, các chuẩn kết nối, tích hợp cho các hệ thống và dịch vụ đô thị thông minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác