Thi đua lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động phát triển ngày càng sâu rộng

(VOV5) -Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn”.

Sáng 2/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2012-2017.

5 năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động phát triển ngày càng sâu rộng và có hiệu quả. Đã có hơn 1,2 triệu cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân lao động có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, khẳng định qua các phong trào thi đua sáng tạo đã có nhiều điển hình được biểu dương, nêu gương, bằng nhiều hình thức.

Thứ trưởng Trần Thị Hà nêu rõ: “Cần quan tâm đến khen thưởng, trong việc xây dựng quy chế khen của tỉnh, từng liên đoàn lao động và của cả Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phải nêu ra các quy chế rất cụ thể trong khen thưởng. Trọng tâm là phát hiện các điển hình, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua”.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác