Thúc đẩy hợp tác quốc tế phát triển nguồn nhân lực kiểm soát ô nhiễm tại Việt Nam

 

Chiều 4/9, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Cục Công nghiệp, Kỹ thuật, Môi trường (Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản) ký ý định thư để thúc đẩy hợp tác về phát triển nguồn nhân lực cho cơ chế người quản lý kiểm soát ô nhiễm tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Môi trường, cho biết: Việc ký kết ý định thư nhằm phát triển nguồn nhân lực kiểm soát ô nhiễm và thúc đẩy chuyển giao thông tin, công nghệ, kinh nghiệm trong quản lý kiểm soát ô nhiễm cho Việt Nam, cũng như hỗ trợ thành lập hệ thống quản lý ô nhiễm tại Việt Nam.

Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy các hoạt động để nâng cao hợp tác quốc tế về quản lý kiểm soát ô nhiễm; chia sẻ tài liệu tiêu chuẩn, thông tin, quy định về kiểm soát ô nhiễm; trao đổi chuyên gia; thành lập tổ tư vấn để xây dựng hệ thống quản lý kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam. Các bên sẽ xây dựng nội dung hợp tác về khung chương trình, phương pháp, hoạt động, kết quả, thời gian.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác