Việt Nam thay mặt Nhóm G21 nhấn mạnh sự cần thiết của giải trừ hạt nhân

(VOV5) - Việt Nam đảm nhận vai trò điều phối viên của G21 tại Hội nghị Giải trừ quân bị từ ngày 25/6 đến 19/8/2018 (Hội nghị Giải trừ quân bị nghỉ giữa kỳ vào tháng 7/2018).

Tại phiên họp toàn thể Hội nghị Giải trừ quân bị (CD) ngày 26/6, Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva (Thụy Sĩ), thay mặt Nhóm 21 (G21) trình bày phát biểu chung về giải trừ vũ khí hạt nhân.

Trong phát biểu, G21 nhắc lại quan ngại về nguy cơ mà vũ khí hạt nhân đặt ra với sự tồn vong của nhân loại, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong việc loại bỏ những vũ khí này. G21 nhấn mạnh, tiến bộ về không phổ biến và giải trừ hạt nhân là cần thiết đối với hòa bình và an ninh thế giới; loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân là đảm bảo duy nhất để các quốc gia không bị đe dọa hoặc tấn công bởi vũ khí hạt nhân.

Nhóm đề xuất và yêu cầu thực hiện một số biện pháp quan trọng: Các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tái khẳng định các cam kết rõ ràng về loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, loại bỏ vai trò của vũ khí hạt nhân trong các học thuyết an ninh; đàm phán một công cụ phổ quát, vô điều kiện và có tính ràng buộc pháp lý để đảm bảo các nước không có vũ khí hạt nhân không bị de dọa hoặc tấn công bởi vũ khí hạt nhân..

Việt Nam đảm nhận vai trò điều phối viên của G21 tại Hội nghị Giải trừ quân bị từ ngày 25/6 đến 19/8/2018 (Hội nghị Giải trừ quân bị nghỉ giữa kỳ vào tháng 7/2018). Cũng theo luân phiên, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội nghị Giải trừ quân bị bắt đầu từ cuối tháng 6/2019 đến giữa tháng 8/2019 (CD nghỉ giữa kỳ vào tháng 7/2019).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác