7,5 triệu lượt người tham gia góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

(VOV5) - Đến nay có 96 báo cáo tổng hợp của các bộ ngành, địa phương gửi về ban soạn thảo, khoảng 7,5 triệu người đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Đối tượng được lấy ý kiến được mở rộng từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia. Sáng 7/5, tại Đà Nẵng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể, thẩm tra dự án Bộ luật dân sự sửa đổi và thẩm tra các dự án của chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với 6 đơn vị hành chính cấp huyện. Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nhấn mạnh Bộ luật Dân sự (sửa đổi) là bộ luật đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến các mặt đời sống xã hội, được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn dân, sẽ được chỉnh sửa và trình Quốc hội. 

Phản hồi

Các tin/bài khác