Compréhension orale: leçon 5: l’achat immobilier au Vietnam par un Vietkieu

(VOVWORLD) -  Écoutez le texte et répondez aux questions à choix multiples !

 

Compréhension orale: leçon 5: l’achat immobilier au Vietnam par un Vietkieu - ảnh 1

Transcription

Theo nghị định chính phủ số 71 có hiệu lực từ ngày 8/8/2010, Việt Kiều vẫn giữ quốc tịch gốc có thể mua nhà với số lượng không hạn chế ở Việt Nam theo cùng chế độ như người Việt trong nước thay vì chỉ được mua một chỗ ở như trước. Quy định có ảnh hưởng rộng rãi này cũng áp dụng đối với người Việt sống ở nước ngoài đã có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, có đóng góp cho đất nước. Họ là nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, những người tài giỏi có kiến thức đặc biệt mà đất nước cần và đang làm việc tại Việt Nam. Đây là một bước tiến rất có ý nghĩa trong việc xử lí vấn đề mà Việt Kiều gặp phải trong những năm qua và cũng đáp ứng được nguyện vọng của Việt Kiều muốn quay trở về quê hương để đóng góp vào sự phát triển của nước nhà.

Sur le même sujet

Commentaires

Autres