Vietnamien des affaires: leçon 24: location de machines et d’équipements

(VOVWORLD) - La société Chiên Thang veut louer des machines et équipements pour sa nouvelle enterprise joint-venture.
Vietnamien des affaires: leçon 24: location de machines et d’équipements - ảnh 1

 

Vocabulaires: Doanh số bán ra, nhập máy móc, thuê máy móc, máy phân màu, xưởng nhuộm, đồng bộ, bảo quản, chi phí khấu hao, khôn khéo, lưu ý, nghị định, quy định.

Dialogue

Nguyễn Sự: Thưa ông Park, theo quyết định của Ban điều hành phân xưởng may liên doanh hôm nọ là phải nhanh chóng nâng cấp máy móc thiết bị hiện đại cho phân xưởng may liên doanh. Vậy hôm nay chúng ta bàn bạc xem nên giải quyết như thế nào. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững doanh số bán ra thì cần nhanh chóng nâng cấp thiết bị nhưng điều khó khăn của chúng ta là vốn. Theo ông , chúng ta có thể tháo gỡ khó khăn này như thế nào ? Nếu chưa có điều kiện nhập máy móc mới, theo tôi, có một phương án giải quyết là chúng ta đi thuê một số máy móc cần thiết.

Park: Ồ ! Tốt quá ! Các xí nghiệp ở Hàn Quốc cũng hay áp dụng hình thức này. Nhưng chúng ta có thể thuê ở đâu ?

Nguyễn Sự: Tôi biết xí nghiệp may Bình Minh có nhập về một số máy móc rất hiện đại, đặc biệt là máy phân màu cho xưởng nhuộm. Nhưng vì dây chuyền sản xuất của họ chưa đồng bộ nên số máy móc này vẫn còn để trong kho chưa sử dụng được.

Park: Nhưng liệu chúng ta có thể thuê được không ?

Nguyễn Sự: Chắc là được vì họ chưa biết đến bao giờ mới có thể hoàn chỉnh được dây chuyền sản xuất, mà máy để trong kho vừa mất công bảo quản vừa chịu chi phí khấu hao. Nếu họ cho chúng ta thuê sẽ có lợi hơn chứ !

Park: Thế thì anh tìm cách liên hệ với họ xem sao. Phía Việt Nam đứng ra thuê sẽ thuận lợi hơn chúng tôi. Họ đỡ bắt bí hơn. Nhưng dẫu sao tôi vẫn xin lưu ý là chúng ta phải rất khôn khéo thì họ mới không đưa ra giá quá cao.

Nguyễn Sự: Không sao đâu. Về vấn đề thuê và cho thuê trang thiết bị, máy móc sản xuất, phương tiện vận tải, Bộ Tài chính Việt Nam đã có những thông tư, nghị định, quy định rất cụ thể. Nếu họ đồng ý cho thuê thì họ cũng phải thực hiện theo các thông tư, nghị định đó.

Park: Thế thì tốt ! Xin ông bắt đầu sớm cho và khi có kết quả cụ thể, chúng ta còn phải báo cáo cho Ban Điều hành liên doanh nữa rồi mới thực hiện được. Chắc là cũng phải mất một số thời gian. Vì vậy, phải khẩn trương mới được.

Nguyễn Sự: Vâng tôi sẽ tiến hành ngay.  

Commentaires

Autres