Program “Jayalah olahraga Vietnam”

Program “Jayalah olahraga Vietnam”

(VOVworld) – Untuk memperingati ultah ke-71 Hari Olahraga Vietnam (27/3/2946 – 27/3/2017), di kota Hanoi, telah berlangsung program “Jayalah Olahraga Vietnam”