គណះកម្មាការខាងបណ្តអង្គការមិនម៉ែនរដ្ឋាភិបាលបរទេស បានរៀបចំពិធី ជួបមុខបណ្តាស្ថាប័នការទូតនឹងអង្គការអន្តរជាតិនៅវៀតណាម​

នារសៀលថ្ងៃទី​​19​​ មករា នៅហាណូយ សំព័ន្ធសមាគមអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម នឹងគណះកម្មាការខាងបណ្តអង្គការមិនម៉ែនរដ្ឋាភិបាលបរទេស បានរៀបចំពិធី

ជួបមុខបណ្តាស្ថាប័នការទូត នឹងអង្គការអន្តរជាតិនៅវៀតណាម​ក្នុងឪកាសបុណ្យ

ចូលឆ្នាំថ្មី​​ ២០១២។​ថ្លែងមតិនៅក្នុងជំនួបនេះ​ប្រធានសំព័ន្ធសមាគមអង្គការមិត្តភាព

វៀតណាម​-លោក​ Vu Xuan Hong ​សង្កត់ធ្ងន់ថា៖វៀតណាមទទួលបានការជួយ

ឧបត្ថម្ភ ការគាំទ្រ​នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានប្រសិទ្ធភាព​របស់សហគមអន្តរជាតិ​បណ្តាប្រទេស​នឹងបណ្តាអង្គការមិនម៉ែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសជានិច្ឆកាល។ជំនួយ

មិនម៉ែនរដ្ឋាភិបាលបរទេស​បានរួមចំណែកដល់​ការផ្សះផ្សារស្នាមរបួសសង្គ្រៀម ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលំបាក​ ជួយដោះស្រាយបណ្តាបញ្ហាសង្គម​​ ការពារបរិស្ថាន​ផ្តល់ជំនួយជាបន្ទាន់ដល់ជនរងគ្រោះដោយធម្មជាតិ​ បង្ការប្រឆាំងជំងឺ​ នឹងការអភិវឌ្ឌ្យ

ដោយចីរភាពរបស់វៀតណាម។​លោក​Vu Xuan Hong ក៏សម្តែងនូវជំនឿជឿជាក់ថា៖

ក្នុងឆ្នាំ​២០១២​វៀតណាមនឹងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ដ៏ថ្លៃថ្លា​របស់បណ្តាស្ថាប័នការទូតនឹងអង្គការអន្តរជាតិតទៅទៀត។ តាងនាមបណ្តា

អង្គការមិនម៉ែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសនៅវៀតណាម​លោក  Marko Lovrekovic   សហនាយកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យមិនម៉ែនរដ្ឋាភិបាលបរទេស​អះអាងថា៖សហគម

មិនម៉ែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសសន្យារួមដំណើរជាមួយវៀតណាម​ក្នុងប៉ុព្វហេតុអភិវឌ្ឌ្យប្រទេសជាតិ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ