ទិវាបុណ្យការងារធ្វើសំរាប់ជនពិការវៀតណាម។

                      

ទិវាបុណ្យការងារធ្វើសំរាប់ជនពិការវៀតណាម។ - ảnh 1
រូបថត​VNA

Vovworld- ពិធីរំលឹកខួបទិវាជនពិការវៀតណាម(ថ្ងៃទី១៨មេសា)ត្រូវបានរៀបចំឡើង
នៅទី​ក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនាថ្ងៃទី១៧មេសា។ថ្លែងមតិនៅទីនេះលោក
Dinh Hanh ប្រធានសមាគមគាំពារជនពិការនិងកុមារកំព្រាហាណូយអោយដឹងថា៖ ពិធីរំលឹកខួបទិវាជនពិការវៀតណាមជាឱកាសសំរាប់បណ្តាអង្គការសហជីពសមាគម
គាំពារជនពិការនិងសង្គមទាំងមូលបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ការរួមដំណើរនិងការ
ជួយឧបត្ថម្ភជនពិការនិយាយរួមនិងយុទ្ឋជនពិការនិយាយដោយឡែក។ជាពិសេសគឺ
យន្តការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជិវះ​បញ្ហាទទួលជនពិការមកធ្វើការនៅអង្គភាពអាជីវកម្ម
នានា។ក្នុងឱកាសនេះដែរសមាគមគាំពារជនពិការនិងកុមារកំព្រាហាណូយបាន
ប្រគល់កង់អាហារូបករណ៍និងត្រីចក្រយានជាច្រើនដោយមានតំលៃជាង៦០០លាន
ដុងវៀតណាមសំរាប់ជនពិការនិងកុមារកំព្រាក្រីក្រនៅទីក្រុងហាណូយ។
ក៍ក្នុងឱកាសនេះដែរមន្ទីការងារយុទ្ឋជនពិការនិងសង្គមកិច្ចខែត្រDong Naiភាគខាង
ត្បូងវៀតណាមសហការជាមួយអង្គការជួយឧបត្ថម្ភជន​ពិការវៀតណាមរៀបចំការ
តាំងពិព័ណ៌រូបថត១ដោយមានប្រធានបទ​” រស់នៅនិងធ្វើការ  “។ការតាំងពិព័ណ៌
ប្រមូលផ្តុំឧទ្ទេសនាមអំពីញគំរូជនពិការដែលកំពុងរស់នៅនិង ធ្វើការនៅក្នុងភូមិ
សាស្រ្ត។ទន្ទឹមនឹងនោះ ការតាំងពិព័ណ៌នគឺសំដៅលើកទឹកចិត្តបណ្តាអង្គភាព
បង្កើនការជ្រើសជនពិការមកធ្វើការលើកទឹកចិត្តបង្កលក្ខ័ណ្ឌសំរាប់ជនពិការឈាន
ឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងសម្របខខ្លួនជាមួយសហគមន៍ទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ