លើកសរសើរផលិតផលឧស្សាហកម្មជនបទឆ្នើមឆ្នាំ២០១៧

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី២០កញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្វឡើងពិធីប្រកាសនិងលើកសរសើរផលិតផល១០០/៧០០ផលិតផលឧស្សាហកម្មជនបទឆ្នើមថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០១៧ ។ ផលិតផលទាំងនោះបានបែងចែកតាមក្រុមគឺ៖ ក្រុមផលិតផលសិប្បកម្មវិចិត្រសិល្បះ 
លើកសរសើរផលិតផលឧស្សាហកម្មជនបទឆ្នើមឆ្នាំ២០១៧ - ảnh 1លើកសរសើរផលិតផលឧស្សាហកម្មជនបទឆ្នើមឆ្នាំ២០១៧ 

នាថ្ងៃទី២០កញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្វឡើងពិធីប្រកាសនិងលើកសរសើរផលិតផល១០០/៧០០ ផលិតផល ឧស្សាហកម្មជនបទឆ្នើមថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៧។ ផលិតផលទាំងនោះបានបែងចែកតាមក្រុមគឺ៖ ក្រុមផលិតផលសិប្បកម្មវិចិត្រសិល្បះ ក្រុមផលិតផលកែច្នៃកសិផល រុក្ខផល ជលផល ក្រុមផលិតផលសម្ភារះនិងម៉ាស៊ីន  ឧបករណ៍គ្រឿងយន្ត និងក្រុមផលិតផលផ្សេងៗ។

        ក៏ក្នុងព្រឹកថ្ងៃដែល ផ្សារណាត់ទំនិញឧស្សាហកម្ម ជនបទឆ្នើមឆ្នាំ២០១៧បានបើកនៅទីក្រុងហាណូយ។ ផ្សារណាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅដល់ថ្ងៃទី២៤កញ្ញាឆ្នាំ២០១៧៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ