វៀតណាម៖សកម្មភាពជាក់ស្តែងដ៍មានអត្ថន័យត្រូវបានរៀបចំ ឡើងនៅឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិ។

                     

វៀតណាម៖សកម្មភាពជាក់ស្តែងដ៍មានអត្ថន័យត្រូវបានរៀបចំ ឡើងនៅឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិ។ - ảnh 1

សកម្មភាពជាក់ស្តែងដ៍មានអត្ថន័យត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិ

នៅប្រទេសវៀតណាម(រូបថត អិនធឺណែត)

Vovworld-ក្នុងឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិ​ព្រឹកថ្ងៃទី១មិថុនាទិវាបុណ្យ” កុមារធ្វើការងារ
ល្អ  “ឆ្នាំ២០១៤និងពិធីលើកសរសើរកុ​មារ ធ្វើការងារល្អនៅទីក្រុងហូជីមិញភាគខាង
ត្បូងវៀតណាមត្រូវបាន​រៀបចំឡើង។កុមារគំរូចំនួន៣០០នាក់ត្រូវបានសរសើរនៅ
ឱកាសនេះ។ប្អូន Huynh Nguyen Hoang Yenសិស្សនារី១នាក់នៅវិទ្យាល័យAn Lacខ័ណ្ឌ
 Binh Tanជាគំរូ១ក្នុងចំណោមគំរូដែលបានសរសើរលើកនេះបានចែករំលែកថា៖“ ក្នុង
ឆ្នាំសក្សាកន្លងទៅប្អូនៗធ្វើបានការងារល្អជាច្រើនក្នុងនោះមានការជួយឧបត្ថម្ភមិត្តឆ្លង
ផុតពីការលំបាកឈានឡើងក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ។ប្អូនមាន​បំណងថា៖នៅប្រទេស
វៀតណាមនឹងគ្មាន​សិស្សនុសិស្សក្រីក្រទៀតទេ។  “
នាព្រឹកថ្ងៃទី១មិថុនានេះដែរការតាំងពិព័ណ៌ដោ​យមាន​ប្រធានបទ” បុប្ផានិងព្រះអាទិត្យ ​​​“
ត្រូ​វបាន​បើកនៅសារមន្ទីវិចិត្រសិល្បះនៅរដ្ឋធានី​ហាណូយ។ផ្ទាំងគំនូររបស់កុមារជាង
៨០ផ្ទាំងត្រូ​វបានតាំងបង្ហាញនៅទីនេះ។នាថ្ងៃដដែលសកម្មភាពលេងកំសាន្តជាច្រើន
ត្រូវបាន​ប្រព្រឹត្តទៅនៅBinh Duong និងខែត្រNinh Binh៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ