កងទ័ពស៊ីរីដណ្តើមមកវិញទីកន្លែងសំខាន់ៗនៅប៉ែកខាងកើតទីក្រុង Aleppo

កងទ័ពស៊ីរីដណ្តើមមកវិញទីកន្លែងសំខាន់ៗនៅប៉ែកខាងកើតទីក្រុង Aleppo  - ảnh 1
កងទ័ពស៊ីរីដណ្តើមមកវិញទីកន្លែងសំខាន់ៗនៅប៉ែកខាងកើតទីក្រុង Aleppo (VNA)


(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា កងទ័ពស៊ីរីបានដណ្តើមមកវិញតំបន់ Sakhour
 និងខ័ណ្ឌ Jabal Badro ប៉ែកខាងកើតទីក្រុង Aleppo ដែលពួកឧទ្ទាមកំពុងទន្ទ្រាន
 កាន់កាប់។ ដោយមានការដណ្តើមមកវិញតំបន់ Sakhour កងទ័ពស៊ីរីរួមជាមួយ
កងកំលាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបានកាត់ចែកបណ្ដាតំបន់ដែលកំពុងទន្ទ្រានកាន់កាប់
ដោយ ពួគឧទ្ទាមប្រកបដោយជោគជ័យនៅភាគខាងកើតទីក្រុង Aleppo។ នា
ថ្ងៃដដែល កងទ័ពស៊ីរីបានជម្លៀសប្រកបដោយជោកជ័យជនស៊ីវិលចំនួន ១៥០០
 នាក់ ចេញពីតំបន់ស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់ររបស់ពួគឧទ្ទាម៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ