កិច្ចចរចារលើកទី២ស្ដីពី FTA រវាងវៀតណាម-EU។

កិច្ចចរចារលើកទី២ស្ដីពី FTA រវាងវៀតណាម-EU។ - ảnh 1
កិច្ចចរចារលើកទី២ស្ដីពី FTA រវាងវៀតណាម-EU។


        VOV-កិច្ចចរចារលើកទី២ស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀត​
ណាមនិងសហភាពអ៊ឺរុប (VEFTA) បានបើកនាថ្ងៃទី២២មករានៅរដ្ឋធានី
Brussels របស់ប៊ែលហ្សីកនិងអូសបន្លាយដល់ថ្ងៃទី២៥មករាខាងមុខ។ ក្រុម
ចរចារវៀត​ណាម​ដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហ-ពាណិជ្ជកម្មលោក
Tran Quoc Khanh រួមមានដំណាងរបស់ក្រសួងផ្នែកជាច្រើននឹងចូលរួមក្រុម
ចរចារចំនួន១២​ក្នុងវគ្គនេះ។ ប្រធានក្រុមចរចារ EU គឺលោក Mauro Petriccone
ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​អ៊ឺរុបខាងកើត​ទ្វិបអាស៊ីនិងទ្វិបមហាសាគរចំណុះ
អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពាណិជ្ជកម្មរបស់ EU។ ក្នុងកិច្ចចរចាររួមមានបណ្ដាខ្លឹមសារ
ផ្លាស់ប្តូរទំនិញនិង​សេវាកម្មវិនិយោគកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពលករបរិស្ថាននឹងរួម
ចំណែកជំរុញដំណើរការ​ចរចារ FTA រវាងវៀតណាមនិង EU ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំ
នៃភាគីទាំងពីរបាន​ឯកភាព៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ