កិច្ចប្រជុំលើកទី៤៣គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមនឹងប្រារព្ធនាថ្ងៃទី២៣មីនា

(VOVWORLD) -  តាមផែនការ កិច្ចប្រជុំលើកនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ដល់ថ្ងៃទី២៥ មីនា៕

នៅសម័យបើកនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៤៣គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមនាថ្ងៃទី២៣មីនាខាងមុខ បណ្ដាតំណាងនឹងផ្ទៀងស្ដាប់លោក ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី Vu Duc Dam រាយការណ៍អំពីការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19។

        ក្រៅពីនោះ នៅកិច្ចប្រជុំលើកនេះ គណៈកម្មាធិការនឹងពិភាក្សា ផ្ដល់ មតិអំពីគម្រោងច្បាប់មួយចំនួន និងខ្លឹមសារសំខាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀត។ តាមផែនការ កិច្ចប្រជុំលើកនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ដល់ថ្ងៃទី២៥ មីនា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ