កំណែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសរារាំងបណ្ដាដំណើរ Brexit

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៥ មករា វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស (IFG) បានវាយតំលៃថា៖ កំណែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី Theresa May កំពុងរារាំងដំណើរការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) របស់អង់គ្លេស ឬហៅថា  Brexit។
កំណែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសរារាំងបណ្ដាដំណើរ Brexit  - ảnh 1 កំណែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសរារាំងបណ្ដាដំណើរ Brexit 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៥ មករា វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស (IFG) បានវាយតំលៃថា៖ កំណែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី Theresa May កំពុងរារាំងដំណើរការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) របស់អង់គ្លេស ឬហៅថា  Brexit។ របាយការណ៍របស់ IFG បានចាត់ទុកថា៖ បំរ៉ែបំរួលជុំវិញការកែទម្រង់កំពុង រារាំងការងារត្រៀមរៀបចំសំរាប់ Brexit របស់រដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយការខំប្រឹងប្រែង អនុម័តលើគំរោងច្បាប់សំខាន់ៗ ហើយកាត់បន្ថយសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការសាក ល្បងចាំបាច់អំពីសេវាកម្មសាធារណៈ។ នាយក IFG លោក Bronwen Maddox បានព្រ មានថា៖ ប្រការនេះអាចនាំទៅការចុះខ្សោយជំនឿជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះ រដ្ឋាភិបាល៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ