កាណាល់ទូរទស្សន៍អេហ្ស៊ីបផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម


កាណាល់ទូរទស្សន៍អេហ្ស៊ីបផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម - ảnh 1
កាណាល់ទូរទស្សន៍អេហ្ស៊ីបផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម (VNA)

(VOVworld) – នាយប់ថ្ងៃទី ១៩ វិច្ឆិកា កាណាល់ទូរទស្សន៍វប្បធម៌របស់អេហ្ស៊ីប
Nile TV បានផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីអំពីវប្បធម៌ទឹកដីនិងមនុស្សវៀតណាម ជាពិសេស
 គឺបណ្ដាឥសារិជនវប្បធម៌និងបេតិក្ខភ័ន្ធរបស់វៀតណាមដែលអង្គការអប់រំ
វិទ្យាស្ត្រនិងវប្បធម៌ អ.ស.ប. (UNESCO) ទទួលស្គាល់។ នេះគឺជាលើកទី ២ ដែល
 Nile TV ផ្សាយកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីវៀតណាមក្នុងរយៈពេល ៣០ នាទី៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ