កែទម្រង់របៀបធ្វើការនៃសន្និសីទកំពូល EU

(VOVWORLD) - បន្តការអំពាវនាវឲ្យការកែទម្រង់នៃបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប (EU) នាថ្ងៃទី ១៧ តុលា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប លោក Donald Tusk បាននាំចេញ សេចក្តីស្នើពោរពេញទៅដោយមហិច្ឆិតាដែលប្រមូលផ្តុំទៅលើរបៀបវារៈក៏ដូចជារបៀបធ្វើសកម្មនៃបណ្ដាសន្និសីទកំពូលនៃប្លុក។
កែទម្រង់របៀបធ្វើការនៃសន្និសីទកំពូល EU  - ảnh 1 កែទម្រង់របៀបធ្វើការនៃសន្និសីទកំពូល EU 

(VOVworld) – បន្តការអំពាវនាវឲ្យការកែទម្រង់នៃបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប (EU) នាថ្ងៃទី ១៧ តុលា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប លោក Donald Tusk បាននាំចេញ សេចក្តីស្នើពោរពេញទៅដោយមហិច្ឆិតាដែលប្រមូលផ្តុំទៅលើរបៀបវារៈក៏ដូចជារបៀបធ្វើសកម្មនៃបណ្ដាសន្និសីទកំពូលនៃប្លុក។ ក្នុងសំបុត្រផ្ញើដល់បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំ EU ដែលមកចូលរួមសន្និសីទកំពូលដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ទី ២០ តុលា ខាងមុខ លោក Donald Tusk បានផ្តើមឡើងផែនការរៀបចំសន្និសីទកំពូលចំនួន ១៣ ក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំ ខាងមុខ សំដៅចាប់ផ្តើមឡើងវិញ EU បន្ទាប់ពីការចាកចេញពី ប្លុករបស់អង់គ្លេសរួមជាមួយបំរ៉ែបំរួលផ្សេងៗទៀត។ តាមនោះ ផែនការនេះនឹងត្រូវ បានចាប់ផ្តើមពីសន្និសីទកំពូលខាងមុខនៅទីក្រុង Brussels បែកហ្ស៊ីក រួមមាន សន្និសីទកំពូលដែលត្រូវបានកំណត់ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ និងជំនួបធ្វើការក្រៅផ្លូវ ការអំពីប្រធានបទពិសេស។ លោកក៏បានសម្តែងគោលបំណងជំរុញនិងកែលំអរការ ងាររួមនៃប្លុក រួមមានការនាំចេញការផ្តើមគំនិតថ្មី៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ