កុមារវៀតណាមជាង២០០នាក់ទទួលបានការវះកាត់បបូរមាត់ឆែបនិងក្រអូមឆែបដោយឥតគិតថ្លៃ

(VOVWORLD) - កម្មវិធីនេះមានការចូលរួមរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត គ្រូពេទ្យចំនួន៤០នាក់មកពី ប្រទេសជាច្រើនទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។ 

ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា នៅមន្ទីរពេទ្យពហុវិទ្យាខេត្ត Phu Yen កម្មវិធី “វះកាត់ដើម្បីស្នាមញញឹម” នៅខេត្ត Phu Yen បានរៀបចំការពិនិត្យជំងឺនិងវះកាត់ ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារមានជំងឺឆែបបបូរមាត់និងឆែបក្រអូមនៅបណ្ដាខេត្តក្រុងប៉ែកខាងត្បូងភាគកណ្ដាលនិងតំបន់ Tay Nguyen។

        កម្មវិធីនេះមានការចូលរួមរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត គ្រូពេទ្យចំនួន៤០នាក់មកពី ប្រទេសជាច្រើនទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។ តាមផែនការ កម្មវិធីនេះនឹងពិនិត្យ ជំងឺហើយវះកាត់សម្រាប់កុមារជាង២០០នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ