ការដែលចិនធ្វើសមយុទ្ធនៅតំបន់សមុទ្រខាងកើតបានរំលោភបំពានលើ អធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាម

(VOVWORLD) - ទស្សនៈដ៏ឥតងាករេរបស់វៀតណាមនោះគឺ រាល់សកម្មភាពទាំងអស់នៅប្រជុំកោះ Hoang Sa និងប្រជុំកោះ Truong Sa របស់វៀតណាមបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីវៀតណាម សុទ្ធតែជាអំពើរំលោភ បំពានលើអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមលើប្រជុំកោះទាំងពីរនេះ ហើយ មិនមានប្រយោជន៍ចំពោះសន្តិភាព ស្ថិរភាព សណ្ដាប់ធ្នាប់ សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សេរីភាពនាវាចរណ៍និងអាកាសចរណ៍នៅសមុទ្រខាងកើតនោះ ឡើយ។
នាថ្ងៃទី៣១ សីហា ឆ្លើយសំណួរស្ដីពីប្រតិបកម្មរបស់វៀតណាមចំពោះ មុខការដែលចិនបានប្រកាសធ្វើសមយុទ្ធនិងបាញ់កាំជ្រួចនៅតំបន់សមុទ្រខាងកើត ក្នុងនោះមានប្រជុំកោះ Hoang Sa និងប្រជុំកោះ Truong Sa របស់ វៀតណាមនោះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកស្រី Le Thi Thu Hang បានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថា៖ ទស្សនៈរបស់វៀតណាមស្ដីពី ការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រខាងកើត ត្រូវបាន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី២៦ សីហា ឆ្នាំ២០២០ រួច ហើយ។ ទស្សនៈដ៏ឥតងាករេរបស់វៀតណាមនោះគឺ រាល់សកម្មភាពទាំងអស់នៅប្រជុំកោះ Hoang Sa និងប្រជុំកោះ Truong Sa របស់វៀតណាមបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីវៀតណាម សុទ្ធតែជាអំពើរំលោភ បំពានលើអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមលើប្រជុំកោះទាំងពីរនេះ ហើយ មិនមានប្រយោជន៍ចំពោះសន្តិភាព ស្ថិរភាព សណ្ដាប់ធ្នាប់ សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សេរីភាពនាវាចរណ៍និងអាកាសចរណ៍នៅសមុទ្រខាងកើតនោះ ឡើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ