ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានសឹកនៅយេម៉ែនធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវស្លាប់


ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានសឹកនៅយេម៉ែនធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវស្លាប់ - ảnh 1
ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានសឹកនៅយេម៉ែនធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវស្លាប់ (VNA)

(VOVworld) – មានទាហានចំណុះកំលាំងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនយ៉ាង ហោចណាស់
ចំនួន ៣០ នាក់ត្រូវស្លាប់និងមុនស្សជាច្រើនទៀតបានរងរបួសក្នុង ការវាយ
ប្រហារភេវរកម្មអត្តឃាតដោយគ្រាប់បែក នាថ្ងៃទី ១២ មិនា នៅទីក្រុង Aden
ភាគកណ្ដាលយេម៉ែន។ ការវាយប្រហារពោលខាងលើតម្រង់ទៅលើក្រុម ទាហាន
នៃរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងទទួលបានបៀវត្សនៅមូលដ្ឋានសឹកនៅ Al Sawlaba
ខ័ណ្ឌ Al Arish ទីក្រុង  Aden៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ