ក្រសួងការបរទេសឆ្លើយសំនួរស្ដីពីករណីនាវានេសាទ Quang Ngai ត្រូវចិនចាប់ឃុំខ្លួន

ក្រសួងការបរទេសឆ្លើយសំនួរស្ដីពីករណីនាវានេសាទ Quang Ngai ត្រូវចិនចាប់ឃុំខ្លួន - ảnh 1
ក្រសួងការបរទេសឆ្លើយសំនួរស្ដីពីករណីនាវានេសាទ Quang Ngai ត្រូវចិនចាប់ឃុំខ្លួន
 (Image: tinmoi.vn)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី៦កក្កដា ឆ្លើយសំនួររបស់ង្នកយកព័ត៌មានវៀតណាមនិង​បរទេសស្ដីពីករណីនាវានេសាទត្រី Quang Ngai QNg 94912 TS រួមជា​មួយ​អ្នក
​នេសាទ​៦នាក់ត្រូវចិនចាប់ឃុំខ្លួននាពេលកន្លងមក លោក Luong Thanh Quang ឧបការីប្រធាននាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋានកុងស៊ុលក្រសួងការបរទេសវៀតណាម​
បានឲ្យដឹងថា នាថ្ងៃទី៦កក្កដា ដំណាងនាយកដ្ឋានកុងស៊ុលក្រសួងការបរទេស​វៀតណាមបានជួបសន្ទនាជាមួយដំណាងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅវៀតណាមស្នើរ
ភាគីចិនរាយការណ៍ជាផ្លូវការឲ្យភាគីវៀតណាមអំពីទីតាំង មូលហេតុដែលចិន​
បាន​ចាប់ឃុំខ្លួននាវានេសាទត្រី Quang Ngai មានផ្លាក់លេខ QNg 94912 TS រួម​ជា​មួយអ្នកនេសាទ៦នាក់នាថ្ងៃទី៣កក្កដាកន្លងមក។ មុននោះនាថ្ងៃទិ៥កក្កដា​ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជាឲ្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅប៉េកាំង
ធ្វើការជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់ចិនបញ្ជាក់ព័ត៌មាននិងមានវិធានការ
ការពារចំពោះអ្នកនេសាទទាំងនោះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ