ការអនុម័តលើការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយឧបត្ថម្ភខាងយុតិ្តធម៌សម្រាប់វិស័យស៊ីវិលវៀតណាម - ថៃ

(VOVWORLD) - រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានអនុម័តលើវិធានការនៃការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយឧបត្ថម្ភខាងយុត្តិធម៌សម្រាប់ស៊ីវិលរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងព្រះរាជាណាចក្រថៃ  ដូចដែលបានស្នើរដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ផងដែរ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc ទើបតែបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយឧបត្ថម្ភខាងយុត្តិធម៌សម្រាប់វិស័យស៊ីវិលរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងព្រះរាជាណាចក្រថៃ។ យោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានអនុម័តលើវិធានការនៃការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយឧបត្ថម្ភខាងយុត្តិធម៌សម្រាប់ស៊ីវិលរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងព្រះរាជាណាចក្រថៃ  ដូចដែលបានស្នើរដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ