កសាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច CLMV អភិវឌ្ឍន៍និងប្រកួតប្រជែងដល់ឆ្នាំ ២០៣០

(VOVWORLD) - ខ្លឹមសារនៃ SEOM CLMV លើកទី ១៨ បានផ្តោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជា៖ ពិភាក្សាលើផែនការអនុវត្តកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ច CLMV លើកទី ១១ ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញានៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។
កសាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច CLMV អភិវឌ្ឍន៍និងប្រកួតប្រជែងដល់ឆ្នាំ ២០៣០ - ảnh 1 កិច្ចប្រជុំមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ កម្ពុជា - ឡាវ - មីយ៉ាន់ម៉ា - វៀតណាម (CLMV SEOM) លើកទី ១៨ (រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម)

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមករានៅទីក្រុងហាណូយកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ កម្ពុជា - ឡាវ - មីយ៉ាន់ម៉ា - វៀតណាម (CLMV SEOM) លើកទី ១៨ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម។ នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នៃយន្តការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច CLMV ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបណ្តាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ២០២០ ។ ខ្លឹមសារនៃ SEOM CLMV លើកទី ១៨ បានផ្តោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជា៖ ពិភាក្សាលើផែនការអនុវត្តកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ច CLMV លើកទី ១១ ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញានៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ; ពិនិត្យមើលការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព CLMV ឆ្នាំ ២០១៩ - ២០២០; ពិភាក្សាអំពីជំហាននិងការអនុវត្តបែបបទចាំបាច់នានា ដើម្បីដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំកំពូល CLMV តាមរយៈឯកសារ“ ក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ CLMV” ដែលបានឯកភាពដោយរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ច CLMV កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩ ។ ក្រៅពីនេះអង្គប្រជុំក៏បានពិភាក្សាជាមួយលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានស្តីពីការអនុវត្តផែនការអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមសមាហរណកម្មអាស៊ាន (IAI)ដំណាក់កាលទី ៣ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ