ខេត្ត Quang Tri រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៤០ ទិវារំដោះ

នាយប់ថ្ងៃទី ២ ឧសភា នៅទីក្រុង Dong Ha ខេត្ត Quang Tri ភាគកណ្តាលវៀតណាម បានប្រព្រឹត្តទៅ កម្មវិធីសិល្បៈពិសេស “ចំរៀងវីរជន” ដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍
លើកទី ៤០ ទិវារំដោះខេត្ត Quang Tri និងលើកទី ៣៧ ទិវារំដោះភាគខាងត្បូងវៀត
ណាម ឯកភាពប្រទេសជាតិ។ គោលដៅនៃកម្មវិធីនេះ គឺ តបស្នងសងគុណបណ្ដា
វីរជនពលី ដែលពលីជីវិតយ៉ាងអង់អាចក្លាហាននៅខេត្ត Quang Tri លើកដង្កើងបណ្ដា
សម្ឋិទ្ធ ដែលខេត្ត Quang Tri ទទួលបានក្រោយទិវារំដោះ។ ជនទីក្រុង Dong Ha មួយ
នាក់ លោក Nguyen Duc Thuy  បានចែករំលែកថា៖                       
“ខ្ញុំ គឺ កូនរបស់ខេត្ត Quang Tri។ ក្រោយរយៈពេល ៤០ ឆ្នាំទិវិរំដោះ ខេត្ត Quang Tri បានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ខេត្ត Quang Tri កំពុងអភិវឌ្ឍន៍និងកសាងស្រុកកំណើត
កាន់តែ ល្អស្អាត ដែលសមស្របនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងមូល
និងបណ្ដា រូបភ័ក្តមិត្ត៕”

ខេត្ត Quang Tri រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៤០ ទិវារំដោះ - ảnh 1
កម្មវិធីសិល្បៈពិសេស “ចំរៀងវីរជន” ដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៤០
ទិវារំដោះខេត្ត Quang Tri 
(Image: Internet)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ