គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តលើពង្រាងច្បាប់លុបចោលការដាក់កំហិតទៅទេសចរណ៍នៅគុយបា

គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តលើពង្រាងច្បាប់លុបចោលការដាក់កំហិតទៅទេសចរណ៍នៅគុយបា - ảnh 1
គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តលើពង្រាងច្បាប់លុបចោលការដាក់កំហិតទៅទេសចរណ៍នៅគុយបា (Image: VNA)


(VOVworld) – ក្នុងជំហានដែលបង្ហាញនូវការរីកចំរើនក្នុងការប្រក្រតីទំនាក់
ទំនង រវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរ គណៈកម្មាធិការមួយនៅរដ្ឋសភាអាមេរិក
បាន អនុម័តលើពង្រាងច្បាប់ស្តីពីការលុបចោលទាំងស្រុងនូវការដាក់កំហិត
ទេសចរណ៍​ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទៅគុយបា។ អ្នកនិតិបញ្ញត្តិគណៈ
បក្សសាធារណៈ រដ្ឋចំនួន ៤ រូប រួមជាមួយសហសេវិកចំនួន ១៤ នាក់ទៀតពី
គណៈបក្សប្រជាធិប តេយ្យបានបោះសម្លេងគាំទ្រ។ នេះគឺជាពង្រាងច្បាប់
ដំបូងដែលត្រូវបានអនុម័ត នៅគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាអាមេរិកគិតតាំងពី
ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៤ មក។ ពង្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានពិភាក្សានិងបោះឆ្នោត
នៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ