គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី៥

(VOVWORLD) - សម័យប្រជុំលើកទី៥ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ។

ក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្តល់មតិយោបល់លើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ដោយពន្យល់អំពីមាត្រាមួយចំនួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ការផ្តល់យោបល់លើច្បាប់វិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីប្រេកង់វិទ្យុ; ច្បាប់ស្តីពីការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺ (វិសោធនកម្ម); បូកសរុបសម័យប្រជុំលើកទី២ និងផ្តល់យោបល់ជំហានដំបូងលើការរៀបចំសម័យប្រជុំតាមប្រធានបទ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ និងសម័យប្រជុំលើកទី៣ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី ១៥៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ