គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ផ្តល់មតិលើបទបញ្ញត្តិស្តីពីការផ្តល់អនុគ្រោះដល់អ្នកដែលមានគុណបំណាច់ចំពោះបដិវត្តន៍

(VOVWORLD) -  បន្តសម័យប្រជុំលើកទី ៤៧ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា  នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា សមាជិកគណៈកម្មាធិ ការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្តល់មតិលើបទបញ្ញត្តិ ស្តីពីការផ្តល់អនុ គ្រោះដល់អ្នកដែលមានគុណបំណាច់ចំពោះបដិវត្ត (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។

គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថា ការបញ្ចប់នូវគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់អនុគ្រោះដល់អ្នកដែលមានគុណូបការៈចំពោះបដិវត្តគឺម្បីរៀបចំអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង នូវទស្សនៈ “ការអនុវត្តយ៉ាងល្អនូវគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រជាជននិងក្រុមគ្រួសារដែលមានគុណូបការៈចំពោះប្រទេសជាតិ”។  នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរ សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋ សភាបានពិភាក្សាលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា៖ លក្ខន្តិកៈសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ជាយុទ្ធជនពលី និងកម្រិតនៃប្រាក់ឧបត្ថម្ភអនុគ្រោះសម្រាប់វីរៈអ្នកម្តាយវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ