គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាផ្ដល់មតិយោបល់អំពីផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញសម្រាប់ដំណាក់កាល២០២១-២០២៥

(VOVWORLD) - គោលដៅទូទៅនៃផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុងដំណាក់កាល២០២១-២០២៥នោះ គឺបង្កើតឡើងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងគំរូកំណើន ដោយ អាស្រ័យលើការបង្កើនផលិតភាព គុណភាពនិងកម្លាំងប្រកួតប្រជែង។ 

គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាផ្ដល់មតិយោបល់អំពីផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញសម្រាប់ដំណាក់កាល២០២១-២០២៥ - ảnh 1ទិដ្ឋភាពនៅកិច្ចប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែតុលា។ (រូបថត៖ quochoi.vn)
នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែតុលា គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាបានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំ បិទទ្វារ ដើម្បីផ្ដល់មតិយោបល់អំពីរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអនុវត្ត ផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងគម្រោងថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២១ ផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋ កិច្ចសង្គមឆ្នាំ២០២២; គម្រោងថវិការដ្ឋនិងវិធានការបែង ចែកថវិកាមជ្ឈឹមឆ្នាំ២០២២។ គោលដៅទូទៅនៃផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុងដំណាក់កាល២០២១-២០២៥នោះ គឺបង្កើតឡើងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងគំរូកំណើន ដោយ អាស្រ័យលើការបង្កើនផលិតភាព គុណភាពនិងកម្លាំងប្រកួតប្រជែង។ ទន្ទឹមនឹងនោះ លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រភពធនធាន ភាពម្ចាស់ការនិងសមត្ថភាព សម្របខ្លួននៃខឿនសេដ្ឋកិច្ច ឆ្ពោះទៅរកខឿនសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តភាព ធានាការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយចីរភាព ជំរុញ ខ្លាំងការកែទម្រង់របៀបរបប សំដៅលើកទឹកចិត្តការអនុវត្តវឌ្ឍនភាពនៃវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តភាពផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ