គណៈបក្សប្រឆាំងនានានៅជប៉ុនរារាំងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សន្តិសុខ

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៨កញ្ញា បណ្តាគណៈបក្សប្រឆាំងនៅជប៉ុនបានដាក់​សំណើរមួយចំនួនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសនេះដែលក្នុងនោះមានសំណើរ បោះឆ្នោតមិនទំនុកទុកចិត្តចំពោះប្រធានព្រឹទ្ធសភា Masaaki Yamazaki  បោះឆ្នោតមិនទំនុកទុកចិត្តគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅសភាជាន់ទាប និងសំណើរព្រមាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Shizo Abe នៅព្រឹទ្ធសភា សំដៅរារាំងការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាង ច្បាប់សន្តិសុខដែលកំពុងបង្កភាពចម្រងចម្រាស់។ ប៉ុន្តែ សំណើរបោះឆ្នោតមិន ទំនុកទុកចិត្តប្រធានព្រឹទ្ធសភា Yamazaki និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shizo Abe ត្រូវសិទ្ធ វេតូភ្លាមមួយរំពេចក្នុងថ្ងៃទី១៨កញ្ញា។ បើសិនជាបានអនុម័ត បណ្តា សេច
ក្តីព្រាងច្បាប់សន្តិសុខពោលខាងលើ នឹងអនុញ្ញត្តិឲ្យជប៉ុន អនុវត្តសិទ្ធិស្វ័យ
ការពារសមូហភាព ឬជួយឧបត្ថម្ភអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនានាដែលរងការវាយ ប្រហារដោយប្រដាប់អាវុធ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ