គោលនយោបាយស្តីពីឥណទានជួយជនក្រីក្ររួចផុតពីភាពក្រីក្រនិងធ្វើមាន

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានធ្វើអាធិបតីភាពសន្និសីទបូកសរុប ១៥ ឆ្នាំនៃការអនុវត្តឥណទានគោនយោបាយសង្គម។ 
គោលនយោបាយស្តីពីឥណទានជួយជនក្រីក្ររួចផុតពីភាពក្រីក្រនិងធ្វើមាន - ảnh 1 គោលនយោបាយស្តីពីឥណទានជួយជនក្រីក្ររួចផុតពីភាពក្រីក្រនិងធ្វើមាន

(VOVworld) – នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានធ្វើអាធិបតីភាពសន្និសីទបូកសរុប ១៥ ឆ្នាំនៃការអនុវត្តឥណទានគោនយោបាយសង្គម។ តាមរាបាយការណ៍នៃធនគារគោលន យោបាយសង្គមបានឲ្យដឹងថា៖ ក្រោយរៈពេល ១៥ ឆ្នា ធនាគារបានខ្ចីឲ្យគ្រួសារក្រីក្រ ចំនួន ៣១ លាន ៨០០ ពាន់គ្រួរ រួមចំណែកជួយឧបត្ថម្ភគ្រួសារចំនួន ៤ លាន ៥០០ ពាន់គ្រួរួចផុតពីភាពក្រីក្រ។ ថ្លែងមតិនៅទីន នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phucបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ជោគជ័យសំខាន់ផ្សេងទៀតឺក្រោយរយៈពេល ១៥ ឆ្នាំ កន្លងទៅ តាមរយៈគោលនយោបាយឥណទានបានជួយឧបត្ថម្ភជនក្រីក្របង្កើតឆ័ន្ទៈរួចផុតពីភាពក្រីក្រនិងធ្វើមាន។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននិងធនាគារគោលន យោបាយសង្គមស្រាវជ្រាវបណ្ដាវិធានការណ៍បង្កើនប្រភពធនធានឆ្លើយតបនឹងតម្រូវ ការឥណទានគោលនយោបាយ ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ