ចែករំលែកព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចការបរទេសប្រជាជន

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី២៣មិថុនានៅទីក្រុងហាណូយ សម្ព័ន្ធសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម បានរួម សហការជាមួយអង្គការ Action Aid International នៅវៀតណាម រៀបចំសន្និសីទ ចែករំលែកនិងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានស្តីពីទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសប្រជាជន។ 
ចែករំលែកព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចការបរទេសប្រជាជន - ảnh 1 លោក Don Tuan Phong អនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការទទួលបន្ទុកសម្ព័ន្ធសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម (រូបថតៈ TTXVN)

នៅក្នុងសន្និសីទនេះ អនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការទទួលបន្ទុកសម្ព័ន្ធ សមាគមមិត្តភាពវៀត ណាម លោក Don Tuan Phong បានឲ្យដឹងថា នាពេលកន្លងទៅ សម្ព័ន្ធ សមាគមមិត្តភាពវៀត ណាមបានបំពេញល្អនូវតួនាទីជាអង្គការនយោ បាយសង្គម ទទួលបន្ទុក លការងារទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសប្រជាជន ។ ក្នុងសភាពការ ណ៍ថ្មី ការងារទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសប្រជាជនបន្តបានអនុវត្តព្រមៗគ្នា តាមទិស លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពនីមួយៗដោយផ្តោតសំខាន់លើការផ្សព្វ ផ្សាយ ដល់ មិត្តភក្តិអន្តរជាតិ ជាពិសេសលើកកំពស់ការយល់ដឹងរបស់មហាជនអំពីការធ្វើសមាបរណកម្មអន្តរជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ