ចំនួនពាក់កណ្ដាលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង IS


ចំនួនពាក់កណ្ដាលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង IS - ảnh 1
ចំនួនពាក់កណ្ដាលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង IS
 (Image: VNA)

(VOVworld) – ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបើកចេញនូវការធ្វើអន្តរាគមដ៏ទូលំ ទូលាយថែមទៀតរបស់អាមេរិកចូលក្នុងអ៊ីរ៉ាក់ នាថ្ងៃទី ១៧ កញ្ញា បណ្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់
របស់វិមានបញ្ចកោណបានឲ្យដឹងថា៖ ចំនួនពាក់កណ្ដាលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មិនមាន
លទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបណ្ដាជនប្រដាប់អាវុធ “រដ្ឋឥស្លាម
ស្វ័យប្រកាស”  (IS)។ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិសេនាធិការកងទ័ពចំរុះអាមេរិក
ឧត្តមសេនីយ៍ ផ្កាយបួន Martin Dempsey បានវាយតំលៃថា៖ ទាហានក្នុងកងទ័ព
អ៊ីរ៉ាក់ភាគច្រើនគឺជនឥស្លាម Shi’ite ក្នុងពេលដែល កំលាំងគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតក្នុង
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង IS​​​ គឺទាហានជន ឥស្លាម Sunni។ មុននោះ នាថ្ងៃទី ១៦ កញ្ញា
ឧត្តមសេនីយ៍ Dempsey បានទទួល ស្គាល់ថា៖ កងទ័ពអាមេរិកមិនអាចកំចាត់ IS
ដោយខ្លួនឯងទេ ដោយហេតុនេះ ត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅអ៊ីរ៉ាក់។ ក្នុងនោះ
ជន Kurd ជនឥស្លាម Shi’ite និងជនឥស្លាម Sunni ក្លាយទៅជាដៃគូសមភាព
ជាមួយគ្នា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ