ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩៖ វៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនិងគ្មានករណីធ្ងន់ធ្ងរទៀតឡើយ

(VOVWORLD) - រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមបានកត់ត្រាចំនួន ១.០៦៩ ករណីដែលឆ្លងកូវីដ-១៩; អ្នកជំងឺចំនួន ៣៥ នាក់ត្រូវស្លាប់ ហើយអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ៩៩១/១០៦៩ ទទួលបានការព្យាបាលជាសះស្បើយ។

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត កូវីដ-១៩ថា គិតចាប់ពីម៉ោង ១៨ ថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ដល់ម៉ោង ៦ ថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា វៀតណាមពុំមានករណីឆ្លងថ្មីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ឡើយ។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមបានកត់ត្រាចំនួន ១.០៦៩ ករណីដែលឆ្លងកូវីដ-១៩; អ្នកជំងឺចំនួន ៣៥ នាក់ត្រូវស្លាប់ ហើយអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ៩៩១/១០៦៩ ទទួលបានការព្យាបាលជាសះស្បើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ