ជនអាមេរិក ដើមកំណើតវៀតណាមចំនួន ២ នាក់ ដំបូងស្លាប់ដោយសារ Covid-19

(VOVWORLD) - អ្នកជំងឺទីមួយ ជាស្ត្រី  ដែលត្រូវស្លាប់ដោយសារ Covid-19 នាថ្ងៃទី ១៦ ខែមិនា  (ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក) ក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោន ។
ជនអាមេរិក ដើមកំណើតវៀតណាមចំនួន ២ នាក់ ដំបូងស្លាប់ដោយសារ Covid-19 - ảnh 1 បច្ចុប្បន្នរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនមានអត្រាស្លាប់ដោយសារ Covid-19 ខ្ពស់បំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ (ប្រភព: AP)

នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន ទើបមាន ជនអាមេរិក ដើមកំណើតវៀតណាមចំនួន ២ នាក់ត្រូវស្លាប់ ដោយសារ Covid-19 ។ អ្នកជំងឺទាំងនេះអាចជាជនមានដើមកំណើតវៀតណាមដំបូង ដែលស្លាប់ដោយសារ Covid-19 នៅ សហរដ្ឋអាមេរិក និងលើពិភពលោក។

ព័ត៌មានស្តីពីការស្លាប់ទាំងពីរនេះត្រូវបាន ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់។ អ្នកជំងឺទីមួយ ជាស្ត្រីដែលត្រូវស្លាប់ដោយសារ Covid-19 នាថ្ងៃទី ១៦ ខែមិនា  (ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក) ក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោន ។ អ្នកជំងឺរូបនេះ ត្រូវបានរកឃើញថា មានរោគសញ្ញាឆ្លង SARS-CoV2 ក្នុងក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ជរា នាថ្ងៃទី ១៩ ខែមិនា ហើយត្រូវស្លាប់ ក្រោយរយៈពេលចូលមន្ទីរពេទ្យមួយសប្តាហ៍។

ករណីជនជាតិវៀតណាមទីពីរ ជាជនចាស់ជរា ខ្វាក់ភ្នែក ក៏នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ជរានៅ រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ