ជប៉ុនយល់ព្រមចាប់ផ្តើមឡើងវិញកិច្ចចរចារទ្វេភាគីជាមួយសាធារណៈរដ្ឋ ព្រជាធិបតេយ្យប្រជា

(VOV)-ជប៉ុនទើបនឹងទទួលស្គាល់ថានឹងចាប់ផ្តើមឡើងវិញវង់ចរចារទ្វេភាគី​ជាមួយ
សាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ ដែលត្រូវកកស្ទះរយៈពេល៤ឆ្នាំ
កន្លងទៅ។ព័ត៌មាននេះត្រូវបានលេចចេញមុនពេលសមាគមកាកបាតក្រហមនៃ
ប្រទេសទាំងពីរជួបគ្នានៅប៉េកំាងនាចុងសប្តាហ៌មុន។ ការចាប់ផ្តើមឡើងវិញកិច្ច
ចរចារនេះនិងជួយឲ្យជប៉ុនបន្ថយការចំណុះទៅលើអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុង
គោលនយោបាយចំពោះសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ។ មាន
ប្រតិកម្មក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ជប៉ុន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការ បរទេសអា
មេរិក Victoria Nuland បានចាត់ទុកថា បណ្តាប្រទេសដែលចូលរួម​កិច្ចចរចារ៦
ភាគី  អាចទាក់ទងដោយសេរីជាមួយសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិប​តេយ្យប្រជាមានិត
កូរ៉េដើម្បីបំរើគោលដៅរួម៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ