ជម្ងឺ Covid-19 បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង២លាននាក់

(VOVWORLD) - អាមេរិកបន្តជាប្រទេសដែលរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ដោយ មានករណីឆ្លងជាង២៤,៤លាននាក់និងករណីស្លាប់ជាង ៤០៧.០០០នាក់។ 
យោងតាមគេហទំព័រស្ថិតិ worldometers.info បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹម ម៉ោង១ថ្ងៃទី១៨ មករា (ម៉ោង UTC) ពិភពលោកបានកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជម្ងឺ Covid-19 ជាង៩៥,៤លាននាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង២,០៣លាន នាក់។ អាមេរិកបន្តជាប្រទេសដែលរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ដោយ មានករណីឆ្លងជាង២៤,៤លាននាក់និងករណីស្លាប់ជាង៤០៧.០០០នាក់។ បន្ទាន់មកគឺឥណ្ឌា ប្រេស៊ីលនិងអង់គ្លេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ