ជំរុញសកម្មភាពការទូតប្រជាជនរវាងវៀតណាម ជាមួយអាល់ហ្សេរី

                

ជំរុញសកម្មភាពការទូតប្រជាជនរវាងវៀតណាម ជាមួយអាល់ហ្សេរី - ảnh 1

Vovworld-ក្នុងពិធីជួបធ្វើការជាមួយប្រធានសមាគមមិត្តភាព អាល់ហ្សេរី
វៀតណាមលោក Tayeb Checfaoui នាថ្ងៃទី២៧វិច្ឆិកានៅ អាល់ហ្សេរី
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមលោក Vu The Hiep ​អះអាងថា៖វៀតណាមវាយ
តំលៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីសំខាន់នៃសមាគមមិត្តភាពនានាក្នុងការជំរុញ
សកម្មភាពការទូតប្រជាជន។នៅក្នុងពិធីនេះដែរភាគីទាំង២បានពិភាគ្សា
អំពីវិធានការជាក់ស្តែងសំដៅបង្កើតនិងជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងសមាគម
មិត្តភាព អាល់ហ្សេរីវៀតណាមនិងសម្ព័ន្ឋបណ្តាអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម។
ចំណែកខ្លួនវិញលោក Tayeb Checfaouiសន្យាថា៖បង្កើនកិច្ចសហប្រតិ
បត្តិការជាមួយវៀតណាមលើវិស័យសង្គម​វប្បធម៌​កីឡានិងសេដ្ឋកិច្ច៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ