ជំរុញសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តជាសកលរបស់យុវជនវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១០ ខែមិនា នៅទីក្រុងហាណូយ អង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសន្តិភាពវៀតណាម (VPV) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមអ៊ិនធឺរណែតស្តីពីកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជននិងវប្បធម៌វៀតណាម (ICYE VN) ។

សិក្ខាសាលានាំមកឲ្យជនយុវវៀតណាមរាល់គម្រោងស្ម័គ្រចិត្តឯបរទេស។ នេះគឺជាឱកាសសម្រាប់យុវជនធ្វើការក្នុងបរិស្ថានពហុវប្បធម៌ បង្កើតកល្យាលមិត្តជាមួយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីទូទាំងពិភពលោក ចូលរួមក្នុងដំណើរការជំរុញសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តជាសកល ជាពិសេសជួយកែលម្អនិងរួមចំណែកក្នុងកិច្ចខឹតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នៅទូទាំងពិភពលោក។

នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ យុវជនត្រូវបានពិគ្រោះនិងសម្ភាសន៍ដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងដែលសក្តិសមនឹងតំរូវការនិងបុគ្គលិក លក្ខណៈរបស់ពួកគេម្នាក់ៗ ព្រមទាំងស្វែងយល់អំពីគំរោងស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិដែលគាំទ្រដល់ការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន សាក ល្បងកំរិតភាសាអង់គ្លេសទាក់ទងគ្នាជាមួយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់សិក្ខាសាលាតាមអ៊ិនធឺរណែត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ