តំលៃប្រាក់នាំចេញស្បែកជើងរបស់វៀតណាមនឹងទទួលបាន ១៤ ពាន់លានដុល្លា អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៥


តំលៃប្រាក់នាំចេញស្បែកជើងរបស់វៀតណាមនឹងទទួលបាន ១៤ ពាន់លានដុល្លា អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ - ảnh 1
តំលៃប្រាក់នាំចេញស្បែកជើងរបស់វៀតណាមនឹងទទួលបាន ១៤ ពាន់លានដុល្លា អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ (Image: VCCI)

(VOVworld) – ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥​ នេះផ្នែកស្បែកជើងរបស់វៀតណាមបានដាក់ចេញ គោលដៅទទួលឲ្យបានតំលៃប្រាក់នាំចេញពី ១៣,៥ ដល់ ១៤ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក
។ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះ ផ្នែកស្បែកជើងត្រូវឆ្លៀតយកឱកាសងាយស្រួល
ក្នុង​ការនាំចេញដែលបណ្ដាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយ EU  កូរ៉េខាងត្បូង ជាពិសេសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក។ លោកស្រី Phan Thi Thanh Xuan អគ្គលេខាធិការសមាគមន៍ស្បែកជើង- កាបូបវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា៖

“គោលដៅរបស់យើងខ្ញុំគឺប្រមូលផ្តុំទៅលើការបង្កើនកំណើននាំចេញនិងធ្វើម្ចាស់
ការលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសព្រមទាំងបង្កើតមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមដើម្បីឆ្លើយត
បនឹងតម្រូវផលិតកម្ម។ ប្រការសំខាន់មួយទៀតគឺការលើកកំពស់គុណភាពប្រភព
ធនធានមនុស្សនិងផលិតផលក៏ដូចជាធានាជីវភាពរស់នៅសុខុមាលភាពសង្គម
សំរាប់ប្រជាពលករផងដែរ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ