ថ្ងៃធ្វើការទី ៣ នៃសន្និបាតលើកទី ៦ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១២

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៦ តុលា សន្និបាតលើកទី ៦ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១២ បានឈានចូលថ្ងៃធ្វើការទី ៣។ 
ថ្ងៃធ្វើការទី ៣ នៃសន្និបាតលើកទី ៦ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១២  - ảnh 1 ថ្ងៃធ្វើការទី ៣ នៃសន្និបាតលើកទី ៦ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១២ 

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៦ តុលា សន្និបាតលើកទី ៦ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស

កម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១២ បានឈានចូលថ្ងៃធ្វើការទី ៣។ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម

បក្សបានពិភាក្សានិងបោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមសមាជិកលេខាធិការដ្ឋាននីតិកាលទី ១២ ចំនួន

២ នាក់ទៀត។ នារសៀលថ្ងៃទីដដែល សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម

លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានធ្វើជាអធិបតីសម័យប្រជុំ។ បណ្ដាអង្គសន្និសីទបានពិភាក្សា

អំពីគំរោងការណ៍បង្កើនការងារការពារថែទាំនិងលើកកំពស់សុខភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងស្ថានភាព

ថ្មីនិងគំរោងការស្តីអំពីការងារប្រជាជនក្នុងស្ថានភាពថ្មី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ