ធានានូវបទប្បញ្ញត្តិដោយបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់អង្ករក្រអូបនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុប

(VOVWORLD) - ដើម្បីទទួលបានការលើកលែងពន្ធកូតានាំចូល  ទីផ្សារ EU តម្រូវឲ្យអង្ករក្រអូបដែលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ខ្លួន ត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់ពូជ។
ធានានូវបទប្បញ្ញត្តិដោយបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់អង្ករក្រអូបនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុប  - ảnh 1 នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ Trung An (ទីក្រុង Can Tho) បាននាំចេញជើងអង្ករដំបូងទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប ដោយមានអត្រាពន្ធ ០% (រូបថត៖ TTXVN)

ដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពីការនាំចេញអង្ករក្រអូបចំនួន ៣០.០០០ តោន ទៅទីផ្សារ EU នាពេលថ្មីៗនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានចេញក្រឹត្យដោយកំណត់បទប្បញ្ញត្តិ បញ្ជាក់ទទួលស្គាល់អង្ករក្រអូបដែលនាំចេញទៅទីផ្សារ EU។ ក្រឹត្យនេះបានចែងយ៉ាងច្បាស់នូវបែបបទសម្រាប់ទទួលប័ណ្ណបញ្ជាក់ពីពូជស្រូវក្រអូបសម្រាប់នាំចេញទៅទីផ្សារ EU។

សម្រាប់អង្ករក្រអូបចំនួន ៣០.០០០ តោនក្នុងកូតាវិញ យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA មានស្រូវក្រអូបចំនួន ៩ ប្រភេទ គឺផ្កាម្លិះ ៨៥ (Jasmine 85), ST ២០, ST ៥, Nang Hoa ៩, VD ២០, RVT, OM ៤៩០០, OM ៥៤៥១ និងធនធានផ្សារ Dao។ ដើម្បីទទួលបានការលើកលែងពន្ធកូតានាំចូល  ទីផ្សារ EU តម្រូវឲ្យអង្ករក្រអូបដែលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ខ្លួន ត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់ពូជ។

ហេតុដូច្នេះ ការធ្វើត្រួតពិនិត្យពូជត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គភាពធ្វើតេស្តពូជរុក្ខជាតិដែលមានការទទួលស្គាល់។ ការធ្វើតេស្តពូជត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេល ២០ ថ្ងៃ មុនពេលប្រមូលផលស្រូវ ពីព្រោះនេះជាពេលវេលាដើម្បីកំណត់នូវលក្ខណៈត្រឹមត្រូវបំផុតរបស់ពូជ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ