ធានាសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របតាមច្បាប់របស់សហគមជនវៀតណាមនៅឯបរទេស

 

(VOV)_ នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតសាម័ញ្ញរបស់​ក្រសួងការបរទេសវៀតណាម នាថ្ងៃទី ១៧ មេសា  ឆ្លើយសំនួរអំពីប្រតិកម្មរបស់វៀតណាម ចំពោះការដែល​កប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរ១គ្រឿង​របស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវលិចទឹកនាថ្ងៃទី ១៦ មេសា
 ដែលធ្វើ​អោយមនុស្សជាង៣០០នាក់ត្រូវស្លាប់និងបាត់ខ្លួន​ អ្នកនាំពាក្យនៃ ក្រសួង ការបរទេសវៀតណាម លោក Le Hai Binh បានលើកច្បាស់ថា៖

ធានាសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របតាមច្បាប់របស់សហគមជនវៀតណាមនៅឯបរទេស - ảnh 1
អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Le Hai Binh (VOV)

“ យើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើន និងព្រួយបារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដោយទទួលបាន​ព័ត៍មានថា៖ ការលិចកប៉ាល​កូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿង​នាថ្ងៃទី ១៦ មេសា ​​ធ្វើ អោយ មនុស្សជាច្រើននាក់ត្រូវស្លាប់និងបាត់ខ្លួន។ វៀតណាមសូម​​ផ្ញើ ការរំលែកទុក្ច ដ៏ក្រៀមក្រំជាទីបំផុតចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រោះ និងមានគោលបំណងថា៖ រាល់
ការខំប្រឹងប្រែង ជួយសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង នឹងឆាប់រកឃើញ
ជនរងគ្រោះនានាដែលកំពុងបាត់ខ្លួន។”  

ធានាសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របតាមច្បាប់របស់សហគមជនវៀតណាមនៅឯបរទេស - ảnh 2
សកម្មភាពលិច និងការជួយសង្គ្រោះ

ឆ្លើយសំនួរដែលទាក់ទិនដល់ការផ្តើមគំនិតរក្សារសញ្ចាតិសំរាប់ជនវៀតណាមជាង
៤,៥លាននាក់ ដែលកំពុងរស់នៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅប្រទេសនានាលើ​ពិភពលោក​ ​លោក Le Hai
Binh បានអះអាងថា៖

“ រដ្ឋធម្មនុញ្ញវៀតណាមបានកំណត់ថា៖ ជនវៀតណាមរស់នៅនៅឯ​បរទេស   ជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមបាន
ឡើយ។ នាបច្ចុប្បន្ន ស្ថាប័នទាក់ទិននានាកំពុងសកម្ម​ពិនិត្យ​ឡើងវិញ រាល់បញ្ហា ពាក់ព័ន្ធ ដល់បែបបទរក្សារសញ្ចាតិ តាមច្បាប់សញ្ចាតិឆ្នាំ ២០០៨ និងនាំចេញដំ
ណោះស្រាយល្អបំផុត អោយសមស្របជាមួយ​សភាពការណ៍ជាក់ស្ដែង ធានា សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់​របស់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឯបរទេស​៕” 


“ យើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើន និងព្រួយបារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដោយទទួលបាន​ព័ត៍មានថា៖ ការលិចកប៉ាល​កូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿង​នាថ្ងៃទី ១៦ មេសា ​​ធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើននាក់ត្រូវស្លាប់និងបាត់ខ្លួន។ វៀតណាមសូម​​ផ្ញើ ការរំលែកទុក្ចដ៏ក្រៀមក្រំជាទីបំផុតចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រោះ និងមានគោលបំណងថា៖ រាល់ការខំប្រឹងប្រែង ជួយសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង នឹងឆាប់រកឃើញជនរងគ្រោះនានាដែលកំពុងបាត់ខ្លួន។”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ