នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភះ វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ ១៩

(VOVWORLD) -  បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមមានអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ ចំនួន ២.១៤២ ដែលក្នុងនោះ ១.២៤៨ ករណីអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុក។

យោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ - ១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៦ ល្ងាចថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ដល់ម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ កុម្ភៈ វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ ឡើយ។ បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមមានអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ ចំនួន ២.១៤២ ដែលក្នុងនោះ ១.២៤៨ ករណីអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុក។

រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមបានព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១.៥៣១/២.១៤២ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣៥ នាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ