នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា វៀតណាមគ្មានករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩

(VOVWORLD) - ក្រសួងសុខាភិបាលបានអោយដឹងថា៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា វៀតណាមគ្មានអ្នកជំងឺវិជ្ជមាននឹងវីរុស SARS-CoV-2 ឡើយ។ 

ចំនួនអ្នកជំងឺសរុបដែលឆ្លងជំងឺ កូវីដ ១៩  មានចំនួន ១.០២២ នាក់ ក្នុងនោះ អ្នកជំងឺ ៥៨៨ នាក់បានជាសះស្បើយ។ ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩ មានចំនួន ២៧ នាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ